Ds. Hasperschool contact

Adresgegevens

Ds. Hasperschool in Akkrum
De Stringen 3
8491 HA Akkrum

Telefoon: 0566 - 651464
Mailadres: hasperschool@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Onze visie

Daar waar het kind zich veilig en vertrouwd voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. De Ds. Hasperschool wil voor alle kinderen een veilige en vertrouwde plek zijn, waar de kinderen zich thuis voelen en zich geborgen weten.

Elk kind moet vertrouwen hebben in zichzelf en zijn mogelijkheden en dit kunnen opbouwen. Dit betekent dat wij elk kind accepteren zoals het is.

Elk kind moet op school veel leren. Hierbij onderscheiden wij de leervakken, de sociale vorming, de creatieve- en de motorische ontwikkeling. Op al deze terreinen willen wij het maximale uit het kind halen, omdat we ook recht willen doen aan de verschillen in talenten van de leerlingen. Dit stelt hoge eisen aan de leeromgeving. Deze moet rust, duidelijkheid en uitdaging bieden.

 

Ons onderwijs

De Ds. Hasperschool is er voor iedere leerling, sterk of minder sterk, snel of langzaam. Snelle en intelligente leerlingen krijgen begeleiding en ruimte. Maar ook kinderen met achterstanden of een handicap zijn welkom en krijgen de aandacht en ondersteuning die ze verdienen. Want de kwaliteit van een school blijkt niet alléén uit hoge eindcijfers, maar veel meer nog uit het vermogen om ieders talenten tot ontplooiing en ontwikkeling te brengen.

Op de Ds. Hasperschool wordt gewerkt met moderne lesmethoden, die zo worden ingezet dat alle leerlingen zoveel mogelijk het aanbod krijgen dat bij hen past. Dit aanbod wordt voor de basisvakken in groepsplannen verwoord. De resultaten van leerlingen worden individueel en per groep geanalyseerd. Er wordt steeds nauwkeurig gekeken op welke manier het onderwijs kan worden verbeterd.

Op onze school wordt aandacht besteed aan het zelfstandig werken. Dit  houdt in dat de kinderen gedurende enige tijd zonder hulp van de leerkracht werken.

Zelfstandig werken heeft enerzijds tot doel de kinderen op te voeden tot zelfstandigheid. Zelfstandig werken heeft ook tot doel om meer tegemoet te kunnen komen aan de onderlinge verschillen tussen kinderen.

Kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht. Dit betekent dat de kinderen wel aandacht krijgen, alleen niet op het moment dat zij dat willen, omdat de leraar bezig is met kinderen die extra instructie nodig hebben of instructie aan leerlingen met een ander aanbod.

Goed taalonderwijs is op onze school een speerpunt. Wij zien de meertaligheid van onze leerlingen als een verrijking. In alle groepen wordt les gegeven in de Nederlandse taal en ook in het Fries en Engels. Uit onderzoek is gebleken dat goed meertalig onderwijs positieve gevolgen heeft voor de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.

Binnen de school is het pedagogisch klimaat erg belangrijk. Dit houdt in dat leerkrachten de leerlingen op een positieve manier benaderen en dit ook van leerlingen onderling vragen. Om dit te ondersteunen werken wij als school actief met de Kanjertraining om zo de leerlingen handvaten te geven voor hun sociale functioneren.

 

 

 

 

(meer over dit onderwerp)

Werkstuk van de maand

 
 

"en toen..." groep 7