Ds. Hasperschool contact

Adresgegevens

Ds. Hasperschool in Akkrum
De Stringen 3
8491 HA Akkrum

Telefoon: 0566 - 651464
Mailadres: info@hasperschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De werkzaamheden van de MR gaan vooral over het schoolbeleid, het personeelsbeleid en het arbobeleid. Voor die zaken die alle scholen van het  PCBO aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR heeft op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs zowel een adviserende als een instemmende rol.  

In het schooljaar 2017 – 2018 is de MR 7 keer bij elkaar gekomen. Er is o.a. gesproken over de inrichting van het schoolplein. Het beleid van de gezonde school is besproken en goedgekeurd. Een aantal zaken, zoals het jaarverslag en het jaarplan, komen elk jaar terug op de agenda.  

 de teamsamenstelling, het jaarverslag en het jaarplan. Verder ging het over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid, de klimaatbeheersing in het gebouw en de mogelijke bouw van een tankstation tegenover de school.  

Blijvend aandachtspunt is de communicatie naar alle ouders. Ouders kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de ouders die in de MR zitten en ouders kunnen altijd de notulen van de MR vergadering inzien. Voor het schooljaar 2016 – 2017 heeft de MR een nieuwe doelstelling, namelijk “een optimale match maken tussen ouders en personeel”. 

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden van de Hasperschool, te weten:

Ouders 
Theo van der Werff (voorzitter, aftredend juni 2018)

Ik ben Theo van der Werff, ik ben sinds het schooljaar 2015/2016 lid van de MR en sinds het schooljaar 2016/2017 voorzitter van de MR. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, Jouke zit in groep 2 en Doeke is nog aan het kleuteren. In het dagelijkse leven run ik een transportbedrijf. Ik zie het als belangrijke taak om bij te dragen aan openheid in het beleid van de Hasperschool en het betrekken van ouders en personeel in de besluitvorming. Op deze wijze kunnen we als MR een belangrijke bijdrage leveren aan goed onderwijs en dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan. 

Leonie Flinterman (aftredend juni 2019)

Ik ben Leonie Flinterman-Stronk, ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Tim zit in groep vijf en Fianne zit in groep één. Sinds vorig jaar wonen wij aan De Seine in Nes, daarvoor hebben we in Nieuwegein gewoond. Ik werk bij het Centraal Justitieel Incassobureau als Contractmanager Flitspalen. Ik zit in de MR, omdat ik goed contact tussen school en ouders heel belangrijk vind. De ontwikkeling van het onderwijs zie ik als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten, ouders en kinderen. Samen maken we de school.

Personeel

Rixt-Marieke van den Berg (aftredend juni 2020)

Ik ben Rixt-Marieke van den Berg, woonachtig in Leeuwarden. Sinds twee jaar werk ik volledig op de ds. Hasperschool. Dit is mijn eerste jaar in de MR.

Margriet van Schepen (aftredend juni 2019)

Ik ben Margriet van Schepen-van der Wal. Ik werk inmiddels 8 jaar op de ds. Hasperschool en ik ben leerkracht in groep 3 en 4. Ik woon in Scharnegoutum. Samen met Rixt-Marieke ben ik vanuit de personeelsgeleding afgevaardigd in de MR. Met de ouders van de Hasperschool bespreken wij onderwijsbeleid en veel zaken die belangrijk zijn voor goed onderwijs van onze school.

Contact

De MR komt bijeen op 9 januari, 20 februari, 10 april, 29 mei en 11 juli 2018. U kunt de MR bereiken, bijvoorbeeld voor vragen aan de MR of als u de agendapunten voor de komende MR vergadering wilt weten, via het e-mailadres: mr@hasperschool.nl

 

 

(meer over dit onderwerp)

Werkstuk van de week

"Bijna zomer" 

Robin uit groep 4