Ds. Hasperschool contact

Adresgegevens

Ds. Hasperschool in Akkrum
De Stringen 3
8491 HA Akkrum

Telefoon: 0566 - 651464
Mailadres: info@hasperschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De werkzaamheden van de MR gaan vooral over het schoolbeleid, het personeelsbeleid en het arbobeleid. Voor die zaken die alle scholen van het  PCBO aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR heeft op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs zowel een adviserende als een instemmende rol.  

In het schooljaar 2017 – 2018 is de MR 7 keer bij elkaar gekomen. Er is o.a. gesproken over de inrichting van het schoolplein, het taakbeleid van de leerkrachten, klimaatbeheersing in het schoolgebouw, inzet extra geld werkdrukverlichting.
Een aantal zaken, zoals het jaarverslag en het jaarplan, komen elk jaar terug op de agenda.  

Blijvend aandachtspunt is de communicatie naar alle ouders. Ouders kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de ouders die in de MR zitten en ouders kunnen altijd de notulen van de MR vergadering inzien.
In het schooljaar 2018-2019 zal de MR 7 keer bij elkaar komen.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden van de Hasperschool, te weten:

Ouders 

Leonie Flinterman (voorzitter, aftredend juni 2019)

Ik ben Leonie Flinterman-Stronk en ik ben de voorzitter van de Medezeggenschapsraad. ik ben 41 jaar oud, ben getrouwd met Martijn en heb twee kinderen. Tim zit in groep zeven en Fianne zit in groep drie. Sinds 2015 wonen wij aan De Seine in Nes, daarvoor hebben we in Nieuwegein gewoond. Ik werk bij het Rijkswaterstaat als contractmanager. Ik werk 32 uur per week, gedeeltelijk in Leeuwarden en deels vanuit huis. Ik zit in de MR, omdat ik goed contact tussen school en ouders heel belangrijk vind. De ontwikkeling van het onderwijs zie ik als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten, ouders en kinderen. Samen maken we de school.

John Bloothoofd (aftredend juni 2020)

Ik ben John Bloothoofd en woon sinds 2011 in Akkrum. Ik ben sinds het schooljaar 2018 lid van de MR. Heb twee kinderen, Thijs zit in groep 5 en Joris zit in groep 1. In het dagelijkse leven ben ik Key Account Manager bij een grote verf leverancier genaamd Hempel. De reden dat ik deel heb genomen aan de MR is dat ik het belangrijk vind dat de kinderen van Ds. Hasperschool goed onderwijs krijgen en dat de kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan.

Personeel

Rixt-Marieke van den Berg (aftredend juni 2020)

Ik ben Rixt-Marieke van den Berg, woonachtig in Leeuwarden. Sinds 3 jaar werk ik volledig op de ds. Hasperschool. Dit is mijn tweede jaar in de MR.

Margriet van Schepen (aftredend juni 2019)

Ik ben Margriet van Schepen-van der Wal. Ik werk inmiddels 9 jaar op de ds. Hasperschool en ik ben leerkracht in groep 2 en 4. Ik woon in Scharnegoutum. Samen met Rixt-Marieke ben ik vanuit de personeelsgeleding afgevaardigd in de MR. Met de ouders van de Hasperschool bespreken wij onderwijsbeleid en veel zaken die belangrijk zijn voor goed onderwijs van onze school.

 

 

Documenten:

- Lees hier het jaarverslag 2018 - 2019.

 

(meer over dit onderwerp)

Werkstuk van de maand

 
 

"mooiste vis" groep 1/2a